Tin tức - Tư vấn

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V200C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V200C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V200C CÚ PHÁP HỦY V200C Soạn: HUY V200C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V200C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V150C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V150C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V150C CÚ PHÁP HỦY V150C Soạn: HUY V150C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V150C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V120C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V120C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V120C CÚ PHÁP HỦY V120C Soạn: HUY V120C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V120C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Chi Tiết Cách Hủy Gói V90C Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V90C thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V90C CÚ PHÁP HỦY V90C Soạn: HUY V90C Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V90C QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hủy Gói UMAX90 Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước UMAX90 thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói UMAX90 CÚ PHÁP HỦY UMAX90 Soạn: HUY UMAX90 Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI UMAX90 QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói ST90N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST90N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST90N CÚ PHÁP HỦY ST90N Soạn: HUY ST90N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST90N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói ST60N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST60N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST60N CÚ PHÁP HỦY ST60N Soạn: HUY ST60N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST60N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói V150N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V150N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V150N CÚ PHÁP HỦY V150N Soạn: HUY V150N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V150N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Chi Tiết Cách Hủy Gói V120N Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước V120N thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói V120N CÚ PHÁP HỦY V120N Soạn: HUY V120N Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI V120N QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng nhập…

Cách Hủy Gói ST5K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST5K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST5K CÚ PHÁP HỦY ST5K Soạn: HUY ST5K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST5K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói ST15K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST15K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST15K CÚ PHÁP HỦY ST15K Soạn: HUY ST15K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST15K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói ST30K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST30K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST30K CÚ PHÁP HỦY ST30K Soạn: HUY ST30K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST30K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Hủy Gói ST90K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST90K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST90K CÚ PHÁP HỦY ST90K Soạn: HUY ST90K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST90K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

Hướng Dẫn Cách Hủy Gói ST120K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST120K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST120K CÚ PHÁP HỦY ST120K Soạn: HUY ST120K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST120K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

Cách Hủy Gói ST150K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST150K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST150K CÚ PHÁP HỦY ST150K Soạn: HUY ST150K Gửi 191 CÁCH 2: HỦY GÓI ST150K QUA ỨNG DỤNG MYVIETTEL Sau khi bạn đã đăng…

Cách Hủy Gói ST70K Viettel Nhanh Nhất Bằng SMS

Để hủy gói cước ST70K thì cách thực hiện đơn giản nhất là soạn tin nhắn SMS gửi tới tổng đài 191 với cú pháp sau: HUY gửi 191 Sau đó tổng đài 191 sẽ gửi 1 tin nhắn xác thực việc hủy gói quý khách soạn tiếp: Y gửi 191 để hoàn tất việc hủy gói ST70K Cú pháp hủy ST70K Soạn: HUY ST70K Gửi 191 Cách 2: Hủy gói ST70K qua ứng dụng MyViettel Sau khi bạn đã…

Định Vị Viettel W2 - Có Chống Trộm + Remote Cầm Tay

Định vị xe máy là một thiết bị giúp cho chủ xe có thể theo dõi vị trí và tình trạng của xe của mình cách dễ dàng và hiệu quả. Định vị xe máy sử dụng công nghệ GPS để xác định vị trí xe và chuyển dữ liệu về điện thoại của chủ xe để giám sát và quản lý. Trên thị trường có nhiều loại định vị xe máy khác nhau, nổi bật trong số đó là…

Định Vị Viettel W3 Bao Nhiêu Tiền? Mua Ở Đâu Chính Hãng

Định Vị Viettel W3 là thiết bị định vị 4G mới của Viettel lắp sử dụng trên xe máy hoặc Ô tô. Đây là phiên bản Smart Motor chuyên về định vị - giám sát xe bí mật (không có tính năng hú còi, báo động - chống trộm xe) TÍNH NĂNG BỘ ĐỊNH VỊ VIETTEL W3 - Định vị Chính xác 100% vị trí xe đang ở đâu - Xem lại lịch sử di chuyển đi lại của xe…

Error Message: Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' 【FIX Success 100%】

You are using CMS Joomla  (Joomla 2.5x, Joomla 3.10.x, Joomla 4.x)  Error Message Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' when saving new content of the article, how to fix the error below ensures 100% success. Reason: Column ID of Table _content NOT is AUTO_INCREMENT  Solution: You access Hosting and then go to PhpMyadmin find the Table _content Select the attribute AUTO_INCREMENT for the ID column save and done Step 1: After clicking on the table _content you click Structure Step 2: Here you will see the item Extra of column Id has no attribute  AUTO_INCREMENT.…

Sửa Lỗi Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' 【FIX Thành Công 100%】

Bạn đang sử dụng CMS Joomla (Joomla 2.5x, Joomla 3.10.x, Joomla 4.x) bỗng yên bị lỗi Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'  khi lưu thêm mới nội dung bài viết thì cách xử lý Fix lỗi dưới đây đảm bảo thành công 100% nhé. Nguyên nhân: Cột ID của bảng _content không được AUTO_INCREMENT  Giải pháp: Bạn truy cập vào Hosting rồi vào PhpMyadmin tìm đến bảng _content rồi tích chọn thuộc tính AUTO_INCREMENT cho cột ID lưu lại là xong Bước 1: Sau khi…

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2023

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...