VietinBank Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi Nhánh - Phòng Giao Dịch - Cây ATM

Danh Sách Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch (PGD) và Cây ATM của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cập Nhật Mới Nhất 2022


Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ Số 159A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số điện thoại 02543 858 360.

Fax 02543 858 360.

Swift Code ICBVVNVX880

Phòng giao dịch

PGD Nguyễn An Ninh: Số 503B Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu      . ĐT: 02543 586 446.

PGD Sao Mai: Số 52 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02543 573 631.

PGD Thắng Nhất: Số 475 đường 30 tháng 4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 610 075.

PGD Côn Đảo: Số 02 Lê Duẩn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 830 233.

PGD Bà Rịa: Số 285 Trường Chinh, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 716 589.

PGD Chợ Mới: Số 09 Lý Tự Trọng, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 533 646.

PGD Long Điền: Số 03 tổ 8, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 673 800.

PGD Rạch Dừa: Số 1003F Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 616 595.

PGD Tân Thành: Số 138 đường Độc Lập - khu, thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 932 524.

PGD Xuyên Mộc: Số 292 phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 02543 773 337.


DANH SÁCH CÂY ATM VIETINBANK TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Địa chỉ máy ATM Chi nhánh quản Lý Số điện thoại Chi nhánh quản lý
1 PGD Bà Rịa, 285 Trường Chinh, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
2 Trung Tâm HCCT Tỉnh, 202 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
3 PGD Chợ Mới, 77 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
4 PGD Bà Rịa, 285 Trường Chinh, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
5 Trường CDSP Bà Rịa,689 Cách Mạng Tháng Tám, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
6 Trung Tâm HCCT Tỉnh, 202 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
7 Hội sở - Số 10 Trưng Trắc, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
8 PGD Con Dao, số 2 Lê Duẩn, huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
9 PGD Côn Đảo,02 Lê Duẫn, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
10 PGD Côn Đảo,02 Lê Duẫn, Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
11 PGD Con Dao, số 2 Lê Duẩn, huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
12 PGD Con Dao, số 2 Lê Duẩn, huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
13 Phòng Giao Dịch Long Điền (Địa điểm mới) - số 03 tổ 8, ấp Lò vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856824
14 PGD Phuoc Tinh, I25, Tỉnh lộ 44A, Ấp tan Lap,X.PTinh, Long Điền, BRVT CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
15 Thép miền nam, KCN Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
16 PGD Tan Thanh, 138 Độc Lập, Phú Mỹ, Tân thành, Bà Rịa Vũng tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
17 PGD Tan Thanh, 138 Độc Lập, Phú Mỹ, Tân thành, Bà Rịa Vũng tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
18 PGD Tân Thành -138 Độc Lập- Huyện Tân Thành – BR-VT CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
19 Thép miền nam, KCN Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
20 Nitori, Đường số 3, Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
21 Nitori, Đường số 3, Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
22 AutoBank - Hội sở chi nhánh – 10 Trưng Trắc – TP Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
23 PGD Sao Mai, 50-52 Nguyễn An Ninh, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
24 PGD Nguyễn An Ninh, 503B Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
25 Trụ sở Chi nhánh - 10 Trưng Trắc, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
26 PGD Thắng Nhất, 475 Đường 30-4, phường Rạch Dừa, CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
27 Lotte mart, góc đường Bà Rịa Vũng Tàu, Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
28 KCN Đông Xuyên, Đường số 1, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
29 PGD Rạch Dừa, 1003 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
30 PGD Nguyễn An Ninh, 503B Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
31 PGD Nguyễn An Ninh, 503B Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
32 PGD Bà Rịa, 285 Trường Chinh, Phước Trung, TP Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
33 Trụ sở Chi nhánh - 10 Trưng Trắc, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
34 Trụ sở Chi nhánh - 10 Trưng Trắc, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
35 Co.opMart Vũng Tàu, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
36 KCN Đông Xuyên, 30/4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
37 PVCMS, 02 Nguyễn Hữu cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
38 Siêu Thị MM MEGA MARKET, Quốc lộ 51B, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
39 The Grand Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
40 The Grand Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
41 The Grand Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
42 PGD Xuyên Mộc, 292 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu CN Bà Rịa - Vũng Tàu 02543856823
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022