VietinBank Quảng Trị: Chi Nhánh - Phòng Giao Dịch - Cây ATM

Danh Sách Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch (PGD) và Cây ATM của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank tại tỉnh Quảng Trị. Cập nhật Mới Nhất 2022.


Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

Địa chỉ Số 236 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại 0233.355.0802

Fax

Swift Code

Phòng giao dịch

PGD Thị xã Quảng Trị: Số 206 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 02333664776

PGD Lao Bảo: Số 04 Nguyễn Huệ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 02333777645

PGD Trần Hưng Đạo: Số 23 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 02333553449

PGD Hùng Vương: Số 02 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 02333550807

PGD Bến Hải: Số 161 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 02330631788

PGD Khe Sanh: Số 132 Lê Duẩn, thị Trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 02333782799


DANH SÁCH CÂY ATM VIETINBANK TẠI QUẢNG TRỊ

STT Địa chỉ máy ATM Chi nhánh quản Lý Số điện thoại Chi nhánh quản lý
1 23 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
2 Hội Sở NHCT Quảng Trị, 236 Hùng Vương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
3 16 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333553449
4 PGD Bến Hải, 161 Lê Duẩn, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
5 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị - Đường Hùng Vương nối dài, Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
6 PGD Hùng Vương, 02 Hùng Vương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333550837
7 39 Hùng Vương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
8 Khu Công nghiệp Quán Ngang – TT Gio Linh –Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
9 Hội Sở NHCT Quảng Trị, 236 Hùng Vương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333563886
10 PGD Hùng Vương, 02 Hùng Vương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333550837
11 Phòng giao dịch Lao bảo số 04 Nguyễn Huệ – Thị trấn Lao Bảo – Huyện Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 0233777735
12 206 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị, Quảng Trị CN Quảng Trị 02333664778
13 Số 05 Đường 2 tháng 4 - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333550564
14 PGD TX Quảng Trị, Số 218 Trần Hưng Đạo - Thị xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị CN Quảng Trị 02333664776

Đánh Giá - Review

Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
100%

Thứ tư, 02 Tháng 11 2022