VietinBank Thanh Hóa: Chi Nhánh - Phòng Giao Dịch - Cây ATM

Danh Sách Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch (PGD) và Cây ATM của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank tại tỉnh Thanh Hóa. Cập nhật Mới Nhất 2022.


Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa

Địa chỉ Số 169 Trần Phú, phường Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Số điện thoại 0237.382.4162

Fax 037.382.4162

Swift Code ICBVVNVX424

Phòng giao dịch

PGD Ngọc Trạo: Số 144-146 đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373770338

PGD Đông Sơn: Khu 2, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373760049

PGD Hà Trung: Số 248 TK3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373740757

PGD Hà Bình: Quốc lộc 1A, chợ Đồng Hà, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373621969

PGD Hậu Lộc: Số 452, đường Bà Triệu, Khu 2, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373831688

PGD Trần Phú: Số 398-400 Trần Phú, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373854858

PGD Thạch Thành: Khu phố 6, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373877202

PGD Nga Sơn: Số 162, TK Ba Đình, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373627999


Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Địa chỉ Số 17 Phan Chu Trinh, Điện Biên, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Số điện thoại 0237.385.2318

Fax 0237.385.2039

Swift Code ICBVVNVX420

Phòng giao dịch

PGD Thọ Xuân: Số 243 đường Lê Lợi, khu 5, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373982999

PGD Lê Hữu Lập: Số 04 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373851654

PGD Tân Sơn: Số 181 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373851655

PGD Quang Trung: Số 221 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373951656

PGD Bà Triệu: Số 559 Bà triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373854377

PGD Hoằng Hóa: Kiot số 01+02 Tòa nhà Shophouse, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373644778

PGD Yên Định: Số nhà 505, đường 10 tháng 6, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373513189

PGD Triệu Quốc Đạt: Số 96A đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373857480

PGD Trường Thi: Số 114 Trường Thi, phường Trường thi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373855789

PGD Nguyễn Trãi: Số 36 Nguyễn Trãi, phường Ba Đinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373716500Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn

Địa chỉ Số 2 Đoàn Thị Điểm, Phường Trường Sơn, TX. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Số điện thoại 0237.382.1020

Fax 0237.382.1020

Swift Code ICBVVNVX422

Phòng giao dịch

PGD Nghi Sơn: Tổ Dân phố Dự Quần, phường Xuân Lâm, thị Xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373972668

PGD Đông Vệ: 117A Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373953893

PGD Trường Sơn: 68A Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373821020

PGD Lễ Môn: Khu B, Khu CN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373714979

PGD Lam Sơn: Số 104 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373758333

PGD Đông Thọ: Lô 34, 35 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373992555

PGD Quảng Xương: Số 76, Phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 02373863778

PGD Triệu Sơn: Số 130 Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. ĐT: 02373899998


 DANH SÁCH CÂY ATM VIETINBANK TẠI THANH HÓA

STT Địa chỉ máy ATM Chi nhánh quản Lý Số điện thoại Chi nhánh quản lý
1 Cty Ny Hoa Việt ,Xã Châu Lộc , Huyện Hậu Lộc , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
2 Kiot số 01 + 02 Tòa Nhà Shophose, Thij Trấn Bút Sơn, Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
3 PGD Hà Bình, Chợ Hà Bình,TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
4 PGD Hà Trung,TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
5 PGD Hậu Lộc, TT Hậu Lộc,Hậu Lộc, Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
6 Cty RollSport, Thị trấn triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa CN Sầm Sơn 02373821328
7 PGD Nga Sơn, TT\ Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
8 PGD Thạch Thành,TT. Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hoá CN Bỉm Sơn 02373824218
9 Số 43 Đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa CN Sầm Sơn 02373821328
10 Số 43 Đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa CN Sầm Sơn 02373821328
11 PGD số 1 - KCN Lễ Môn-P. Quảng Hưng-TP.Thanh Hóa CN Sầm Sơn 02373821328
12 68 Lê Lợi- PGD Trường Sơn, TP.Sầm Sơn, Thanh hóa CN Sầm Sơn 02373821328
13 Cty Xi măng Công Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá CN Sầm Sơn 02373821328
14 Cty Xi măng Công Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá CN Sầm Sơn 02373821328
15 Cổng bệnh Viện Hợp Lực,595 Nguyễn Chí Thanh,P.Đông Thọ,TP Thanh Hoá CN Sầm Sơn 02373821328
16 130 Minh Tân - TT Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa CN Sầm Sơn 02373821328
17 PGD số 2, TT Quảng Xương, Sầm Sơn, Thanh Hóa CN Sầm Sơn 02373821328
18 HSC - 169 - đường/Trần Phú - phường Ba Đình - TX/ Bỉm Sơn - TP/Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
19 HSC - 169 - đường/Trần Phú - phường Ba Đình - TX/ Bỉm Sơn - TP/Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
20 Siêu Thị may10 - Nguyễn Huệ- Ngoc Trạo -Bỉm Sơn - Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
21 PGD Đông Sơn - Trân Phú - P\Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
22 HSC - 169 - đường/Trần Phú - phường Ba Đình - TX/ Bỉm Sơn - TP/Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
23 HSC - 169 - đường/Trần Phú - phường Ba Đình - TX/ Bỉm Sơn - TP/Thanh Hóa (ATM lưu động) CN Bỉm Sơn 02373824218
24 TSCN - 169 Trần Phú - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa CN Bỉm Sơn 02373824218
25 PGD Thọ Xuân - Số 243 Lê Lợi, Khu 5, Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
26 Công ty Mía đường Lam Sơn, Thi trấn Mục Sơn, huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
27 Cty TNHH Văn Hoa ,Xã Hải Thượng , Huyện Tĩnh gia , Tỉnh Thanh hóa CN Thanh Hóa 02373852374
28 Cty CP Gang Thép Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02835511241
29 Trụ Sở Chính vietinbank CN Thanh Hóa ,17 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
30 Trụ sở chi nhánh,17 Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
31 Công ty TNHH Sakurai VietNam - Lô 2 - Khu F,Khu công nghiệp Lễ Môn, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
32 68 Hàn Thuyên , Phường Ba Đình TP Thanh Hóa , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
33 PGD Quang Trung ,231 Quang Trung , Phường đông vệ, TP Thanh Hóa , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
34 PGD Nguyễn Trãi ,36 Nguyễn Trãi , TP Thanh Hóa , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
35 Siêu Thị BigC, Phường Đông Hải, TP Thanh hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
36 PGD Lê Hữu Lập ,04 Lê Hữu Lập ,Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
37 158 Triệu quốc Đạt , Phường điện biên, TP Thanh Hóa , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
38 Lô 76-85 KCN Đình Hương, Tây Bắc ga TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
39 158 Triệu quốc Đạt , Phường điện biên , TP Thanh Hóa , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
40 Trụ Sở Chính vietinbank CN Thanh Hóa ,17 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
41 PGD Quang Trung – 221 Quang Trung, P Đông vệ, TP Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
42 Cty Ny Hoa Việt ,Xã Châu Lộc , Huyện Hậu Lộc , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
43 Công ty TNHH Sakurai VietNam - Lô 2 - Khu F,Khu công nghiệp Lễ Môn, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
44 Trụ Sở Chính vietinbank CN Thanh Hóa ,17 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
45 Thôn Hợp Phương, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374
46 TSCN số 17 Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hóa CN Thanh Hoá 1900545412
47 Thị Trấn Quán Lào , Huyện Yên Định , Tỉnh Thanh Hóa CN Thanh Hóa 02373852374

Đánh Giá - Review

Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
100%

Thứ tư, 02 Tháng 11 2022