Sửa Lỗi Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' 【FIX Thành Công 100%】

Bạn đang sử dụng CMS Joomla (Joomla 2.5x, Joomla 3.10.x, Joomla 4.x) bỗng yên bị lỗi Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'  khi lưu thêm mới nội dung bài viết thì cách xử lý Fix lỗi dưới đây đảm bảo thành công 100% nhé.

Nguyên nhân: Cột ID của bảng _content không được AUTO_INCREMENT 

duplicate entry 0 for key primary 1

Giải pháp: Bạn truy cập vào Hosting rồi vào PhpMyadmin tìm đến bảng _content rồi tích chọn thuộc tính AUTO_INCREMENT cho cột ID lưu lại là xong

Bước 1: Sau khi bấm vào bảng _content bạn bấm vào mục Structure

duplicate entry 0 for key primary step1

duplicate entry 0 for key primary step2

Bước 2: Tại đây bạn sẽ thấy mục Extra của cột Id đang không có thuộc tính AUTO_INCREMENT. Bạn bấm mục Chage

duplicate entry 0 for key primary step3

Bước 3: Sau đó bấm tích chọn vào chột A_I (AUTO_INCREMENT) sau đó bấm nút Lưu (Save) là xong

duplicate entry 0 for key primary final

 

 

 

 

Đánh Giá - Review

Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
100%

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023