Danh Sách Gói 4G Viettel

CBG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Cao Bằng

CBG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Cao Bằng. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói CBG90 - Cao Bằng Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

BTN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bình Thuận

BTN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bình Thuận. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BTN90 - Bình Thuận Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

BTE90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bến Tre

BTE90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bến Tre. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BTE90 - Bến Tre Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

BDG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bình Dương

BDG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bình Dương. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BDG90 - Bình Dương Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

AGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh An Giang

AGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh An Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói AGG90 - An Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

YBI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Yên Bái

YBI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Yên Bái. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói YBI90 - Yên Bái Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

VPC90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Vĩnh Phúc

VPC90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói VPC90 - Vĩnh Phúc Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

TQG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Tuyên Quang

TQG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Tuyên Quang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói TQG90 - Tuyên Quang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

TNN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Thái Nguyên

TNN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Thái Nguyên. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói TNN90 - Thái Nguyên Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

THA90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Thanh Hóa

THA90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Thanh Hóa. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói THA90 - Thanh Hóa Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

TBH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Thái Bình

TBH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Thái Bình. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói TBH90 - Thái Bình Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:33

SLA90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Sơn La

SLA90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Sơn La. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói SLA90 - Sơn La Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:34

QNI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Quảng Ngãi

QNI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói QNI90 - Quảng Ngãi Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:34

QNH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Quảng Ninh

QNH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Ninh. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói QNH90 - Quảng Ninh Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:35

PTO90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Phú Thọ

PTO90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Phú Thọ. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói PTO90 - Phú Thọ Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2024

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...