Gói cước Data Viettel

HUG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hậu Giang

HUG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hậu Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HUG90 - Hậu Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

HUE90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Thừa Thiên Huế

HUE90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HUE90 - Thừa Thiên Huế Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng…

HPG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hải Phòng

HPG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hải Phòng. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HPG90 - Hải Phòng Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

HCM90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Hồ Chí Minh

HCM90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại Hồ Chí Minh. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HCM90 - Hồ Chí Minh Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…

DTP90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Đồng Tháp

DTP90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Đồng Tháp. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói DTP90 - Đồng Tháp Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

DNI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Đồng Nai

DNI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Đồng Nai. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói DNI90 - Đồng Nai Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

DNG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Đà Nẵng

DNG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Đà Nẵng. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói DNG90 - Đà Nẵng Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

DLK90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Đắk Lắk

DLK90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Đắk Lắk. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói DLK90 - Đắk Lắk Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

CTO90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Cần Thơ

CTO90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Cần Thơ. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói CTO90 - Cần Thơ Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

CBG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Cao Bằng

CBG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Cao Bằng. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói CBG90 - Cao Bằng Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

BTN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bình Thuận

BTN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bình Thuận. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BTN90 - Bình Thuận Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

BTE90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bến Tre

BTE90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bến Tre. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BTE90 - Bến Tre Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

BDG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bình Dương

BDG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bình Dương. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BDG90 - Bình Dương Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

AGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh An Giang

AGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh An Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói AGG90 - An Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

YBI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Yên Bái

YBI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Yên Bái. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói YBI90 - Yên Bái Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2023

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...