Danh Sách Gói 4G Viettel

TNH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Tây Ninh

TNH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Tây Ninh. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói TNH90 - Tây Ninh Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:28

TGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Tiền Giang

TGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Tiền Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói TGG90 - Tiền Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:29

STG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Sóc Trăng

STG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Sóc Trăng. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói STG90 - Sóc Trăng Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:29

QTI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Quảng Trị

QTI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Trị. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói QTI90 - Quảng Trị Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:30

QNM90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Quảng Nam

QNM90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói QNM90 - Quảng Nam Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:30

QBH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Quảng Bình

QBH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Bình. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói QBH90 - Quảng Bình Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:30

PYN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Phú Yên

PYN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Phú Yên. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói PYN90 - Phú Yên Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:30

NTN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Ninh Thuận

NTN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Ninh Thuận. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói NTN90 - Ninh Thuận Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:30

NDH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Nam Định

NDH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Nam Định. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói NDH90 - Nam Định Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:30

LDG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Lâm Đồng

LDG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Lâm Đồng. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói LDG90 - Lâm Đồng Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:31

LAN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Long An

LAN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Long An. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói LAN90 - Long An Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:31

KHA90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Khánh Hòa

KHA90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Khánh Hòa. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói KHA90 - Khánh Hòa Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:31

KGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Kiên Giang

KGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Kiên Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói KGG90 - Kiên Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:31

HUG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hậu Giang

HUG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hậu Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HUG90 - Hậu Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:31

HUE90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Thừa Thiên Huế

HUE90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HUE90 - Thừa Thiên Huế Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:31

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2024

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...