Gói cước Data Viettel

HYN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hưng Yên

HYN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hưng Yên. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HYN90 - Hưng Yên Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

HTH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hà Tĩnh

HTH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HTH90 - Hà Tĩnh Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

HNM90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hà Nam

HNM90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại Tỉnh Hà Nam. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HNM90 - Hà Nam Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

HNI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Hà Nội

HNI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại Hà Nội. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HNI90 - Hà Nội Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB / Ngày)…

HGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hà Giang

HGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hà Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HGG90 - Hà Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…

HDG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hải Dương

HDG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hải Dương. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HDG90 - Hải Dương Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

HBH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hòa Bình

HBH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hòa Bình. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HBH90 - Hòa Bình Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…

GLI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Gia Lai

GLI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Gia Lai. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói GLI90 - Gia Lai Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…

DCN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Đắk Nông

DCN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Đắk Nông. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói DCN90 - Đắk Nông Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…

BPC90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bình Phước

BPC90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bình Phước. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BPC90 - Bình Phước Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…

BNH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bắc Ninh

BNH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bắc Ninh. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BNH90 - Bắc Ninh Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng…

BKN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bắc Kạn

BKN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bắc Kạn. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BKN90 - Bắc Kạn Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng…

BDH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bình Định

BDH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bình Định. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BDH90 - Bình Định Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng…

BGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Bắc Giang

BGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Bắc Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói BGG90 - Bắc Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng…

TV120K - Xem Tivi Miễn Phí + 30GB Data Chỉ 4K / Ngày

TV120K là gói cước mới áp dụng từ ngày 18.11.2022 phù hợp với đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng Data và xem Truyền hình qua App TV360 Viettel để xem bóng đá World Cup 2022. Với 120.000 đ / tháng quý khách có thể xem Truyền Hình bóng đá Word Cup 2022 thoải mái và còn có thêm 1GB Data truy cập Internet khác mỗi ngày. Gói cước: TV120K Cước phí: 120.000 đ / 30 ngày Ưu đãi:…

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2023

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...