Danh Sách Gói 4G Viettel

NBH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Ninh Bình

NBH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Ninh Bình. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói NBH90 - Ninh Bình Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

NAN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Nghệ An

NAN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Nghệ An. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói NAN90 - Nghệ An Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

LSN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Lạng Sơn

LSN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Lạng Sơn. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói LSN90 - Lạng Sơn Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

LCU90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Lai Châu

LCU90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Lai Châu. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói LCU90 - Lai Châu Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

LCI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Lào Cai

LCI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Lào Cai. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói LCI90 - Lào Cai Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

KTM90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Kon Tum

KTM90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Kon Tum. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói KTM90 - Kon Tum Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HYN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hưng Yên

HYN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hưng Yên. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HYN90 - Hưng Yên Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HTH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hà Tĩnh

HTH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HTH90 - Hà Tĩnh Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HNM90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hà Nam

HNM90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại Tỉnh Hà Nam. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HNM90 - Hà Nam Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HNI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Hà Nội

HNI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại Hà Nội. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HNI90 - Hà Nội Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB / Ngày)…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HGG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hà Giang

HGG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hà Giang. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HGG90 - Hà Giang Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HDG90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hải Dương

HDG90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hải Dương. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HDG90 - Hải Dương Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

HBH90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Hòa Bình

HBH90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Hòa Bình. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói HBH90 - Hòa Bình Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

GLI90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Gia Lai

GLI90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Gia Lai. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói GLI90 - Gia Lai Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:36

DCN90 Viettel - Đăng Ký Gói Cước Ưu Đãi Tỉnh Đắk Nông

DCN90 là gói cước ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thuê bao di động tại tỉnh Đắk Nông. Chỉ với 90.000 đ / tháng quý khách sẽ có: 4GB Data tốc độ cao truy cập Internet / ngày + Gọi nội mạng miễn phí không giới hạn (miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 20 phút) và 30 phút gọi ngoại mạng. Gói DCN90 - Đắk Nông Giá: 90.000 đ / 30 ngày  120 GB / Tháng (4GB /…
Last modified on Thứ ba, 23 Tháng 1 2024 09:37

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THÁNG HOT 2024

Gói Cước SD120

icons8 price 48 red  Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 90 GB / Tháng
icon lich red  Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2 GB DATA  / Ngày

Gói Cước SD135

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150 GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5 GB DATA / Ngày

Gói Combo V200B

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 8 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút

Gói Combo V180B

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red  DATA: 6 GB / 1 Ngày
call2  Nội Mạng: Miễn Phí 100% 
in call 435414  Ngoại Mạng: 100 Phút
 

GÓI COMBO KHÔNG GIỚI HẠN DATA

.

Gói MXH120 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 ngày

icon mxh120  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 30 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 30 phút
.

Gói MXH150 Viettel

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 ngày

icon MXH150  

KHÔNG MẤT DATA

wifi icon red  DATA KHÁC: 45 GB
call2  Nội Mạng: Miễn Phí
in call 435414  Ngoại Mạng: 50 phút

MXH120 và MXH150 là 2 gói cước sẽ được miễn phí DATA khi sử dụng các ứng dụng giải trí: Facebook, Tiktok và Youtube. Ngoài ra còn có thêm ưu đãi về DATA, gọi nội + ngoại mạng

- Khi sử dụng gói MXH120 và MXH150 quý khách sẽ được miễn phí toàn bộ KHÔNG GIỚI HẠN tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

- Gói MXH120 có 30GB và gói MXH150 có 45 GB DATA để sử dụng truy cập các ứng dụng khác để phục vụ làm việc, học tập, giải trí...